online KURZ 

  VEDOMÉ DÝCHANIE

 

DAJ SI PAUZU - NADÝCHNI SA    :)

Spoznaj a objav silu Tvojho DÝCHANIA - lieč sa a uzdravuj sa svojim DYCHOM ...

7. LEKCIA  - VEDOMÉ ČISTENIE a LIEČENIE

vnímaj VEDOME svoje DÝCHANIE a daj mu vedome liečivú a čistiacu SILU...

 1. 7.  - ODBÚRANIE STRESU a BOLESTI = vnútorný pocit SLOBODY

Ako sa uvoľniť a zbaviť STRESU a BOLESTI  vďaka VEDOMÉMU DÝCHANIU?

 Dnes sa zameriame na to, ako si vďaka vedomému VÝDYCHU vieme odbúrať STRES a vyčistiť hlavu.

 Ako sme si už povedali, s každým nádychom čerpáme jemnú životodarnú energiu, ktorá harmonizuje naše fyzické, emocionálne a duševné zdravie. Dnes sa zameriame na vedomý VÝDYCH. Tým že vydychujeme, uberáme telu kyslík a tým sa dostávame do kľudnejšieho režimu, ako TELo tak i DUŠA.

Ako vieme, všetko je v našej hlave a príčinou všetkých ochorení a zdravotných problémov je psychická. Ukážeme si, ako vďaka uvoľneniu vieme riešiť príčinu týchto zdravotných problémov. 

Systém vedomého dýchania obnovuje rovnováhu celého organizmu a podporuje tok liečivých energií.

Hovorí sa, že každý z nás má určené množstvo nádychov a výdychov za život a v prípade, že nevydychujeme dostatočne, nevypúšťame z tela tú energiu, ktorú už nepotrebujeme, tzv. Energický odpad.

Všímaj a uvedomuj si rozdiel medzi NÁDYCHOM a VÝDYCHOM... Vnímaj ten tok ENERGIE, ako prúdi...

Počúvaj svoje TELO, dýchaj hlboko a  intenzívne, každý jeden nádych a každý jeden výdych!

Zavri oči, pohodlne sa usaď, alebo si ľahni, ideme spolu na Akčné úlohy  :)

A K Č N É   Ú L O H Y:

 • VEDOMÝ VÝDYCH = kľudnejšie TELO i MYSEĽ

  - pri maximálnom NÁDYCHU a VÝDYCHU je lepšie dýchať ústami

  -výdychom znižujeme množstvo kyslíku v tele. Čím menej máme kyslíka v tele, tým sa viac vieme uvoľniť  a dostať do kľudového režimu (či už fyzicky, napr. pri športe, alebo psychicky (napr. v práci alebo pri učení)

  A preto, zameraj sa teraz na svoj hlboký maximálny VÝDYCH a nechaj svoje dýchanie spomaliť, prehĺbiť a zjemniť.

  Pri každom jednom VÝDYCHU vydýchni maximálne ako sa Ti dá, vyfúkni nadbytočnú energiu, ktorá je už len ako odpad a uvolni miesto pre novú energiu.

 • Kľudnejšie DÝCHANIE = odbúranie STRESU
 • Vďaka intenzívnemu vedomému NÁDYCHU a VÝDYCHU sa pri troške tréningu vieme dobiť a zlepšiť si tým náladu alebo výkonnosť na počkanie, ale taktiež sa vieme ukľudniť a zbaviť STRESU.

 Sústreď sa na svoj DYCH, každým nádychom dostávaš stále hlbšie do SEBA, si TU a TERAZ!

Dýchaj intenzívne, rýchlo ale popritom hlboko, prijímaj kyslík, novú ENERGIU a SILU - liečivú SILU LÁSKY, ktorá týmto spôsobom vchádza do každej jednej bunky Tvojho tela. Pri VÝDYCHU sa zas zbavuješ "špiny", ktorú zoberieš a vyfúkneš von taktiež z každej jednej bunky Tvojho TELA. Tým sa zbavuješ napätia a stresu. 

Intenzívne dýchanie zvyšuje počet červených krviniek v tele, vďaka čomu si vieme meniť PH krvi. Vďaka zvýšenému množstvu kyslíka v tele sa naša krv stáva zásaditou. Takýmto spôsobom si vieme vyliečiť napríklad zápal v tele.

Každým jedným nádychom sa dobíjam... každým výdychom uvoľňujem miesto pre novú energiu.

 

Úloha č. 1

Zameraj sa na svoj VÝDYCH... sústreď sa, ako si tým ukľudníš TELO a MYSEL.

Sprav teraz 10 maximálnych VÝDYCHOV... ale naozaj maximálnych a zameraj sa na to, ako zo SEBA vyfukuješ všetko zlé...

Úloha č. 2

Zavri oči, sprav opäť 10 nádychov a výdychov,  a zameraj na to, ako každým výdychom púšťaš zo seba napätie a STRES, ktoré ťa zožiera, postupne sa uvoľňuješ a  tvoje TELO i MYSEĽ sú kľudnejšie a zdravšie...

Úloha č. 3

Zavri oči a skús si naozaj predstaviť celý proces, ako každým hlbokým výdychom púšťaš to napätie a STRES a získavaš vnútorný pocit SLOBODY... Využívaj Liečivú SILU LÁSKY, ktorá vojde do každej jednej bunky tvojho tela a krásne Ťa dobije, presvieti vyčistí a prelieči... A všetku špinu a odpad z HLAVY i TELA maximálnym výdychom vyfúkni preč.

ZÁVER:      Získaj vnútorný pocit SLOBODY každý deň   :)

Aktívne využívaj metódu VEDOMÉHO VÝDYCHU na odbúranie STRESU a uvoľnenie každý deň.

Vojdi do SEBA, buď TU a TERAZ, vyčisti si HLAVU a získaj vnútorný POCIT SLOBODY !

Nič viac... teraz len 5 minút intenzívne dýchaj a uvedomuj si každý jeden VÝDYCH, ako sa zbauješ tej zlej ENERGIE a napätia,  ktoré z TEBA vychádzajú. Uvoľni sa a vnímaj, ako sa tým tvoje TELO i DUŠA lieči. 

 

Vypracuj si uvedené úlohy do Pracovného listu a trénuj každý deň, či už počas dňa v práci, alebo skoro ráno pri prebúdzaní... zavri oči a precíť ten úžasný prúd ENERGIE (Pracovný list nájdeš v prílohe mailu)

Dnes večer sa spolu opäť naživo naladíme na vysoké vibrácie LÁSKY a spolu si vyčistíme a uzdravíme naše TELO

⇓ ⇓ ⇓