Efektívny PLÁN

  OBJAV SVOJU VÁŠEŇ 

Každý človek má nejaké slabiny...  

Váž si svoje NEDOSTATKY... 

aj vďaka nim si jedinečný a stvorený pre svoju VÁŠEŇ... 

staň sa výnimočným vďaka nedostatkom...

  1. 6. DEŇ  - moje NEDOSTATKY - ako ich premeniť vo VÝHODU?...

Čo sú moje silné a slabé stránky?

Určite je najdôležitejšie uvedomiť si a rozvíjať svoje silné stránky. Ale je dobré poznať aj svoje slabé
stránky, aby sa mohli zlepšiť, ak sa dajú a premeniť ich na svoje výhody, alebo ich  akceptovať, ak sú mimo možností veľkých zmien. 

Prečo vlastne hľadáme chyby a vinu vždy iba v tých druhých?

Možno, že sme občas na ostatných príliš prísni len kvôli tomu, že si tak kompenzujeme vlastné nedostatky.

Keď niečo nefunguje, často hľadáme chyby či vinu  v tých druhých. Sama som si týmito postojmi prechádzala a viem to pochopiť. Vo svojom živote som však z týchto postojov chcela vystúpiť, pretože neprinášali komunikáciu, ktorá by obsahovala rovnosť.

Uvedomuj si svoje vlastné nedostatky

Každý z nás má určité chyby a veľa z nich si vieme pripustiť. Niekedy však zabúdame byť sebakritickí, hlavne čo sa týka vlastností, ktoré by sme najradšej zo svojej povahy vymazali. Občas si ani neuvedomujeme, ako sa v skutočnosti správame my samy, či už ide o vzťah k okoliu alebo k sebe samému. Vlastnosti, ktoré sa nám na nás samých nepáčia, často odkladáme do úzadia, nechceme sa im postaviť čelom a riešiť ich. Namiesto toho si hľadáme výhovorky a utekáme.

Buď k sebe úprimný

Neznamená to, že by sme na sebe teraz mali hľadať všetko zlé, čo sa nám nepozdáva na ľuďoch v našom okolí, no aspoň by sme sa nad faktom, že možno nejde až tak o ostatných, ako o nás samých, mali aspoň zamyslieť.

Kľúčom k zmene mojich NEDOSTATKOV je uvedomiť si ich a VEDOME pracovať na ich ZMENE.

A K Č N É   Ú L O H Y:

  1. Ako sa zbaviť týchto NEDOSTATKOV?

Pochop tieto dôležité veci:

-Ak  viníš a hľadáš chyby vo vzťahoch len v tých druhých,  povyšuješ sa.

 -Ak hľadáš chyby iba v tých druhých, nekonáš spravodlivo, pretože ignoruješ svoje chyby. Zbavuješ sa možnosti vidieť ich, aby si mohol na nich pracovať a rozvíjať svoju osobnosť. 

2. Napíš si PLÁN  - Je dôležité, aby si vedela, čo presne chceš zmeniť a čím to chceš nahradiť. A tiež aby si priebežne vedel, v akom štádiu je proces zmeny nedostatku na výhodu si.  Napíš si začiatočný a konečný dátum a čo presne spravíš. 30 dní je ideálna doba.  Hlavné je, dať to na papier a držať sa tohto plánu.

Úloha č. 1

Čo sú moje nedostatky? - čo mi až tak nejde?

Napíš 5 svojich nedostatkov (slabých stránok)

Úloha č. 2

Ktoré nedostatky chcem zmeniť? - a ako?

Napíš sem prosím ZOZNAM 5 vecí, ktoré chceš na sebe zmeniť. 

Úloha č. 3

Ktorým  NEDOSTATKOM začnem už dnes?:  

napíš sem prosím jeden NEDOSTATOK, ktorý začneš vedome meniť a používať už dnes.
Začni prosím jedným nedostatkom, a až po jeho zautomatizovaní si postupne pridávaj ďalší a ďalší... :)

ZÁVER:     Využívam ich jedinečnosť a aj vďaka nim som VÝNIMOČNÝ... 

Nájdi v sebe svoje nedostatky a využívaj ich NAPLNO... Dôveruj si a pretav ich do svojej výhody... VER tomu, že to dokážeš 

Vďaka svojim nedostatkom, dokážem to, čo nedokážu iný. 

Venuj sa svojej VÁŠNI každý deň! 

 

Vypracuj si uvedené úlohy do Pracovného listu a ešte si to dnes po sebe prečítaj, zavri oči, predstav si to a cez pocity precíť všetko ešte raz (Pracovný list nájdeš v prílohe mailu)