1.KROK

  OBJAV SVOJU VÁŠEŇ 

Keď nevieš, čo je Tvojou VÁŠŇOU, ako by si nežil...   

vtedy hľadáš príčinu svojich problémov v ostatných. Ale ona tam nie je. Je vo vnútri teba.

Spoznaj a objav svoju VÁŠEŇ a všetko sa zmení ...

  1. 1.DEŇ  - SPOZNAJ A OBJAV SEBA

KTO SOM a ČO je mojou ÚLOHOU?

Nenechaj sa ovplyvniť rečami iných. Dôležité je, čo si o sebe myslíš TY...

Nauč sa posudzovať seba na základe vlastných túžob, viery a pocitov.

Rob čo ťa baví.. (maľovanie, cvičenie, prechádzka v prírode, práca v záhrade alebo pekná hudba...)

Skús si uvedomiť, čo je tvoja VÁŠEŇ... čo ťa robí šťastnou...

A či si sama so sebou spokojná... V prvom rade musíš milovať seba, zahrnúť sa láskou, až potom môžeš lásku rozdávať. Uvedomenie si samej seba, kto som a čo chcem, ktoré je v súlade s vlastným JA, má obrovskú silu...

Dokážeš povedať: Mám sa rada? Som so sebou spokojná? Som krásna!

Áno, odmalička nás učili, že samochvála smrdí... ale dnes už viem, že mať sa rada, milovať sa a ctiť je tá najúžasnejšia vec na svete. Pretože všetko, čo vychádza zo sebalásky a je v súlade s naším vnútorným ja, má obrovskú silu... Človek vedomý si svojej hodnoty, ktorý si pestuje SEBALÁSKU dokáže hýbať svetom...

A K Č N É   Ú L O H Y:

  1. KTO SOM

Skús sa na SEBA pozrieť svojimi očami, ako keby si hľadela na niektorú svoju kamarátku.

OPÍŠ sa, kto si, a aká si... konkrétne do najmenších detailov...

2. ČO CHCEM ROBIŤ? - zameraj sa na to, čo chceš v živote robiť a dokázať a na svoje pocity pri tom.

  • v živote
  • v práci
  • v partnerstve
  • vo financiách

Úloha č. 1

Zavri oči a skús si naozaj predstaviť a uvedomiť, že si jedinečná ...  OTÁZKA znie:
v ČOM SOM JEDINEČNÁ
 ?  

Úloha č. 2

Zavri oči a skús si naozaj predstaviť a uvedomiť, čo v TEBE vyvoláva VÁŠEŇ...  OTÁZKA znie:  ČO je mojou VÁŠŇOU?  

Úloha č. 3

Zavri oči a skús si naozaj predstaviť a uvedomiť, po čom skutočne túžiš...  OTÁZKA znie: PO ČOM TÚŽIM ?  

ZÁVER:      ZMEŇ svoj pohľad na SEBA 

Ak zmeníš svoj pohľad na SEBA, začneš si viac vážiť a ctiť SEBA samú, svoju HODNOTU.

Tvoja HODNOTA bude už len a len stúpať. 

 

Vypracuj si uvedené úlohy do Pracovného listu a ešte si to dnes po sebe prečítaj, zavri oči a precíť všetko ešte raz (Pracovný list nájdeš v prílohe mailu)