Magnetický úvod

Okamžité upoutání pozornosti zákazníka trefným vystižením jeho konkrétního problému ( bod A) a následné pojmenování nové neobvyklé cesty k bezbolestnému a rychlému řešení, tj. tvůj VELKÝ MARKETINGOVÝ NÁPAD.

Klíčové části: Hlavní nadpis, podnadpis, úvodní odstavec (otvírák)

Záleží, pro koho se píše, vždy to mít na paměti:

lidé mě znají, ví co dělám
neznají mě, ale ví, že potřebují danou věc vyřešit
neznají mě, ví, že mají daný problém, ještě nejsou rozhodnutí to řešit
neví, že mají problém (= nechtějí nic dělat)
Tohle je nejzásadnější část stránky, která rozhodne, jestli ji budou návštěvníci dále číst nebo ne.

Inspirace k akci

Pochopení nefunkčnosti staré cesty a pochopení skutečného problému, odstranění překážek/pochybností/mýtů a upevnění víry v novou cestu (váš velký marketingový nápad)... Je vhodné o tom mluvit jako o nějaké unikátní metodě, kterou nikdo jiný nezná.

Cíl: Skrze příběhy, přirovnání, důkazy a fakta odstranit 1-3 nejčastější překážky/pochybnosti/mýty při řešení problému starou cestou, poukázat na skutečný kámen úrazu a proměnit ho v AHA moment, který podpoří nově nabízenou cestu, tj. tvůj velký marketingový nápad.

BLOK #3: Bleskové zvýšení kredibility a zvýšení touhy po bodu B

Potvrzení tvé důvěryhodnosti stejně jako důvěryhodnosti tvého řešení. V rychlosti dokázat, že jsi “člověk na správném místě” a že svoje sliby dokážeš naplnit.

Vhodné nástroje:
❏ Průzkumy (nenásilně zakomponované v předchozím bloku)
❏ Tvoje výsledky (nenásilně zakomponované v předchozím bloku)
❏ Tvoje 1-3 nejlepší reference/doporučení
❏ Otázky: Jaké by to bylo, kdyby, Co kdyby…? Následované reálnými sny a touhami ideálního zákazníka.

BLOK #4: Představení produktu

Rychlé představení, PROČ jsi nabídku vytvořil/a, čím je jedinečná
a jaké jsou její největší přínosy pro tvého zákazníka (a důsledky těchto přínosů) - barvitě popiš to, po čem dlouhodobě a zoufale touží, ale nedaří se mu to dosáhnout.

Přesvědč ho, že tvůj hlavní produkt je nejlepší/jediný dopravní prostředek, jak využít novou cestu v praxi a dostat se z bodu A do bodu B... Popsat metodu, pokud existuje, o které jsem mluvil od začátku.

BLOK #5: detail produktu

Podrobnější popis jednotlivých částí produktu, zaměřit se na přínosy

a parametry každé z částí zvlášť, každou část zvlášť “prodat”.

BLOK #6: bonusy

Navýšení výhodnosti nabídky doplněním o bonusy, které urychlují/usnadňují cestu k vytouženému výsledku ( bod B).

BLOK #7: Vyvrácení námitek a ujištění

Navýšení výhodnosti nabídky doplněním o bonusy, které urychlují/usnadňují cestu k vytouženému výsledku ( bod B).

BLOK #8: Osudové rozhodnutí

Postavení zákazníka na rozcestí a dovedení k finálnímu rozhodnutí teď a tady, zda si zvolí cestu selhání, anebo cestu úspěchu.